Kontakt na servisní oddělení:

servis 4heatOperátor servisu
Mobil:    +420 739 456 902
Tel.:      +420 513 035 275
E-mail:   servis@4heat.czPředběžná objednávka – uvedení zařízení do provozu

OBJEDNATELAdresa pro zaslání dokumentů (pokud se liší od adresy sídla firmy)


Provozovatel a místo uvedení do provozu

Údaje provozovatele jsou nutné pro vystavení protokolů uvedení do provozu. Pokud je nevyplníte nyní, bude Vás kontaktovat operátor servisu pár dní před uváděním do provozu pro doplnění informací.

Kontaktní osoba na místě spuštění

Vyplňte pouze, pokud se osoba liší od objednatele.
Typy a počty zařízení
anone

Souhlasím s podmínkami připravenosti stavby


Operátor servisu Vás bude kontaktovat během 24 hodin pro potvrzení objednávky "Uvedení zařízení do provozu".

Ochrana osobních údajů:
Objednání zboží/služby může být podmíněno poskytnutím některých osobních údajů. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje prohlašuje provozovatel za důvěrné a budou provozovatelem využity výhradně v rámci zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.