Kontakt na servisní oddělení:

servis 4heatOperátor servisu
Mobil:    +420 739 456 902
Tel.:      +420 513 035 275
E-mail:   servis@4heat.czRoční prohlídka plynových zařízení

Bezpečnost vždy na prvním místě. Děkujeme Vám, že dbáte o správný servis Vašich plynových zařízení.

Vyplnění předběžné objednávky zabere pouze chvilku.

OBJEDNATELAdresa pro zaslání dokumentů (pokud se liší od adresy sídla firmy)


Provozovatel a místo umístění zařízení pro roční prohlídku

Údaje provozovatele jsou nutné pro vystavení protokolů o provedeném servisu. Pokud je nevyplníte nyní, bude Vás kontaktovat operátor servisu pár dní před provedením servisního úkonu pro doplnění informací.

Kontaktní osoba na místě provádění servisní prohlídky

Vyplňte pouze, pokud se osoba liší od objednatele.
Typy a počty zařízení
anone


Operátor servisu Vás bude kontaktovat během 24 hodin pro potvrzení předběžné objednávky "Servisní roční prohlídka". Pokud Vám e-mail nepřijde do doručené pošty, zkontrolujte prosím složku se SPAMem.

Ochrana osobních údajů:
Objednání zboží/služby může být podmíněno poskytnutím některých osobních údajů. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje prohlašuje provozovatel za důvěrné a budou provozovatelem využity výhradně v rámci zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.