Nízkoteplotní plynové infrazářiče

Helium_logo_cmyk
helium_ucinnost

Proč zvolit infrazářiče Helium

Vybrané reference:

 • Intenzivní recirkulace spalin = rovnoměrné rozložení teplot po délce radiační trubice
 • Nezávislý pohon recirkulačního ventilátoru zvyšuje energetickou účinnost infrazářiče
 • Možnost nastavení povrchové teploty od 110–300 °C (snížení maximální teploty pro požadavky požární bezpečnosti, hygieny apod.)
 • Možnost řízení výkonu dle teploty radiační trubice a zvýšení účinné efektivity
 • Možnost venkovního provedení hořákové komory (řešení vhodné i pro komfortní prostory s vysokými požadavky na čistý a bezhlučný provoz)
 • Nízké emise spalin (jsou na úrovni hodnot zelené známky) třída NOx č. 4 – nejlepší možná
 • Účinné aktivní turbulátory směřující horké spaliny do spodní části radiační trubice zvyšující celkovou účinnost
 • Povrch radiační trubice je opatřen vysoko emisivním uhlíkovým nátěrem, který zvyšuje učinnost
 • “Kalor BOX H” – napojení na originální centrální regulaci výrobce s vizualizací na PC
 • Ochranná vrstva proti kondenzaci v radiačních trubicích
 • Vyšší účinnost a efektivita zařízení

Technické údaje

Model Helium K-50 Helium K-50 Helium K-100 Helium K-100 Helium K-200 Helium K-200
Jmenovitý příkon [kW] 32 – 94 24 – 94 45 – 100 45 – 100 100-250 100-250
Hodinová spotřeba plynu [m3/h] 29 – 87 22 – 87 3,5 – 9,0 3,5 – 9,0 10,0 – 25,0 10,0 – 25,0
Elektrický příkon [kW] 1,5 1,5 2,2 2,2 2,5 2,5
Délka sálavých pásů [m] 12 – 48 30 – 88 18 – 48 32 – 120 30 – 102 56 – 200
Průměr sálavých trubek [mm] 200/250 200/250 250/315 250/315 315 315
Průměrná teplota sálavých trubek [°C] 200 – 260 200 – 260 150 – 250 150 – 250 150 – 250 150 – 250
Měrný tepelný výkon infrazářiče [W/m] 1200 – 2200 1200 – 2200 700 – 1500 1400 – 3000 700 – 1900 1400-3800

* více technických informací naleznete v dokumentech ke stažení.

 • Nízkoteplotní infrazářiče Helium dosahují relativně nízké povrchové teploty radiačních (sálavých) trubic, obvykle v mezích 110 až 200°C. Vysálaný tepelný tok do vytápěného prostoru se v praxi pohybuje okolo 2000 W/m délky zářiče. Těsně uložené radiační trubice v tepelně izolovaném pouzdře spolu s vysokou povrchovou emisivitou radiačních trubic 0.95, kdy emisivita absolutně černého tělesa Ɛ má hodnotu Ɛ=1) vede k radiační (sálavé) účinnosti přibližně 78%.
 • Celý systém pracuje tak, že pulsní hořák modulovaně doplňuje do recirkulujících spalin novou energii, kterou nezávislý oběhový ventilátor nuceně cirkuluje převážně v celé své délce spodní části radiační trubice.
 • Nízkoteplotní infrazářič Helium, tak rovnoměrně sálá v celé své délce, vytápění je podél něho rovnoměrné, což při plynulé regulaci výkonu přispívá k vynikající pohodě prostředí vytápěného prostoru. Z praxe ověřené úspory dosahují až 70% z původních nákladů. Toto platí zvláště v porovnání s klasickým teplovzdušným vytápěním.

Rozmístění infrazářičů

nízkoteplotní infrazářič helium
Volba dvoutrubkového systému má výhody především ve vyšší intenzitě sálání, která je dána větší plochou radiačních trubic a je vhodná především do vyšších a hůře izolovaných hal. Výhoda jednotrubkových systémů tvaru „O“ je jejich větší pokrytí vytápěné plochy s nižší intenzitou sálání. Toto řešení je vhodné především do nižších hal, nebo hal s menším nárokem na vytápěnou teplotu.

Minimální výšky zavěšení jsou stanoveny s ohledem na to, aby nebyla překročena maximální přípustná intenzita sálání v zóně pobytu osob. V případě pobytu osob např. na vyvýšené plošině nad podlahou je nutné tuto skutečnost zohlednit a výšku zavěšení měřit od úrovně této plošiny.

  • Pro haly, kde je vysoká náročnost na pracovní komfort, bez intenzivního sálání nebo proudu vzduchu
  • Rovnoměrné “mělké” osálání vytápěné plochy, vhodné i do obráběcích center nebo jemné ruční výroby (právě nastavením povrchové teploty lze účinně regulovat intenzitu dopadajícího osálání)
  • Pro haly, kde je vyžadován kvalitní design jako jsou showroomy, prodejny cash & carry
  • Pro strojírenské podniky, skladová a logistická centra, elektro a elektrotechnická výrobní centra, nábytkářskou výrobu, montážní haly a pro textilní výrobu, kde vyžadují kvalitní a úspornou technologii
  • Výrazně nižší provozní náklady na servis, údržbu a provoz zařízení
  • Levnější montáž. Instalujete méně zařízení s vyšší účinností. Zařízení se jednoduše a velmi rychle montuje, díky naší technologii easy CLICK

Tip: Na nízkoteplotní infrazářiče HELIUM lze poskytnout financování KALORfin


 

Tvarové provedení

Helium K-50, Helium K-100, Helium K-200:

helium ihelium ohelium l
helium uhelium t

Tvar I: Systémy v tvarovém provedení I jsou vhodné do prostorů s větší délkou, menší šířkou a do hal s větší instalační výškou

Tvar O: Tvarové provedení O se dodává jen jako jednotrubkové. Systémy v tomto provedení jsou vhodné do prostorů s rozložitým půdorysem a s relativně malou výškou.

Tvar L: Tvarové provedení L je vhodné do prostorů s členitým půdorysem.

Tvar U(Z): Systémy v tvarovém provedení U jsou vhodné do prostorů s netypickým půdorysem. Koncové rameno zářiče může být orientováno i opačným směrem.

Tvar T: Tento tvar výhodně kopíruje pracoviště nerovnoměrně rozložené do písmene T. Lze použít na tzv. směrované vytápěcí zóny s tepelnou prioritou.


 

Technologická PLUS infrazářičů Helium

Ve standardním provedení jsou nízkoteplotní infrazářiče Helium v provedení s “pulsní modulací” výkonu hořáku. Tento systém je založen na řízení výkonu na základě vysálané energie z radiačních trubic. Čidla systému Clever Control snímají aktuální data na základě kterých dodávají do systému recirkulačních radiačních trubic potřebnou tepelnou energii.

odvod-spalin

Obr: Schéma HELIA s pulsní modulací výkonu. Nezávislý recirkulační ventilátor komunikuje se systémem Clever Control, který řídí optimální výkon sestavy nízkoteplotního zářiče. Výsledkem je výrazně nižší spotřeba plynu.

 • DVA nezávislé ventilátory
  •  jeden pro recirkulaci spalin, který využívá zbytkové teplo spalin pro vytápění
  • druhý pro pulsní hořák. Individuální nastavení parametrů výkonu hořáku bez závislosti na oběhovém ventilátoru – ideální spalovací poměry, perfektní spalování, nízké emise

Proč je tento systém tak výhodný:

 • plynulá regulace systému v aktuálním čase
 • plynulá regulace řízení na základě vysálaného výkonu radiačních trubic
 • provedení celého systému vykazuje minimální poruchovost a vyniká dlouhou životností
 • tento inteligentní systém regulace výkonu zajišťuje výraznou úsporu plynu na vytápění
 • nezávislý recirkulační ventilátor zajišťuje optimální rozložení teploty na radiační trubici a snižuje reálnou spotřebu plynu
 • možno napojit na systém centrální regulace s možností nastavení optimální otopové křivky
 • komunikace se standardními komunikačními protokoly
 • nedochází k nárazovým změnám teploty ve vytápěném prostoru
 • systém má ochranu proti nadměrnému vzniku kondenzátu v radiační trubici

 

Příklady schémat odtahů spalin infrazářičů

Odtahy spalin


Tip: Kontaktujte svého obchodního zástupce pro technický návrh vytápění nízkoteplotními infrazářiči HELIUM.

 

helium nízkoteplotní infrazářič

 

A koncový prvek sálavého pásu
B čidla pro měření teploty radiační trubice. Jeden ze zdrojů informací pro efektivní řízení výkonu hořáku
C prvek sálavého pásu u 6000/4000/2000
D turbulátory tlačící horké spaliny do spodní části radiační trubice
E prvek sálavého pásu u 6000/4000/2000
F povrchová úprava ALUZINK s vrstvou vysokoteplotního pružného laku
G keramická izolace o vysoké měrné hmotnosti
H těsnící žáruvzdorný silikon
I odkouření Ø 150 mm
J recirkulační komora s hořákem
K nezávislý recirkulační ventilátor. Udržuje efektivní cirkulaci v součinnosti s měřenou efektivitou sálavého výkonu
L druhý nezávislý ventilátor hořáku s napojením pro přívod vzduchu
M kryt hořáku
N vstup plynu